Ratkaisut

Uusien ja käytettyjen koneiden leasing

Secto Konerahoituksella voit hankkia yrityksellesi myös käytettyjä koneita

Kalustoon sidottu pääoma ei itsessään tuota työkonetta enempää. Kun kalusto hankitaan leasingillä ei liiketoiminnan kannalta tärkeitä kassavaroja tarvitse sitoa uuden kaluston hankintaan. Leasingissa maksat vain kaluston todellisesta arvonalenemasta, jolloin kuukausittain maksettava summa on osamaksua pienempi ja kassaan jää näin ollen enemmän pelivaraa.

Teemme leasingsopimuksia niin uusiin kuin käytettyihinkin koneisiin. Rahoitusleasingsopimuksen pituudet vaihtelevat tyypillisesti 12-72kk välissä. Leasingsopimuksen pituus sovitetaan kohteen käyttöiän ja -tarkoituksen mukaisesti. Sinulla on halutessasi mahdollisuus lunastaa kohde leasingsopimuksen päätteeksi.

Painotetut leasingerät

Secto Konerahoitus on joustava rahoitusratkaisu, hiljaisina kuukausina voit maksaa pienempää kuukausivuokraa.

Maansiirto- ja metsäkoneiden sekä useiden ympäristökoneiden käyttö on kausipainotteista: suurin osa työstä tehdään tiettyyn aikaan vuodesta ja osan vuodesta koneet seisovat tuottamattomina. Seisovat koneet eivät tuota liikevaihtoa mutta rahoituskulut juoksevat ennallaan, mikä on kassanhallinnan kannalta haasteellista.

Ratkaisuksi tähän haasteeseen olemme tuoneet leasingsopimuksiimme mahdollisuuden painotetuille erille: koneiden tuodessa rahaa kassaan tiettyyn aikaan vuodesta yrityksesi maksaa suurempaa kuukausierää ja hiljaisempina kuukausina kuukausierät ovat kevyempiä. Jaksotus ja erien koot sovitaan jo leasingsopimusta tehdessä, joten budjetointi on yksinkertaista koko sopimuskaudelle.

Jos kone on kesäkaudella työmailla ja seisoo talvet, voidaan talvikauden vuokrat laskea min. 20%:iin alkuperäisestä kuukausierästä. Sopimus on myös mahdollista käynnistää kevennetyillä kuukausierillä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että leasaus edellyttää aina myönteistä luottopäätöstä, joten liiketoiminnan tulee olla sellaisella pohjalla ettei tämä ratkaisu ole yritykselle elinehto.

Valmistusajan rahoitus

Secto Konerahoituksella voit hoitaa myös koneiden valmistusajan rahoituksen

Uusien koneiden toimitusajat voivat olla hyvinkin pitkiä ja arvokkaimpien kohteiden hankintaan liittyy usein ennakkomaksu sekä rakennusvaiheen aikaisia maksuposteja. Secto voi rahoittaa kohteen valmistuksen aikaiset maksupostit jolloin yrityksesi kassaa ei sidota vielä tuottamattomaan koneeseen. Maksatte rakennusvaiheessa vain korkokulut ja leasingvuokra lähtee juoksemaan vasta kun kohde on valmistunut ja olette sen hyväksytysti vastaanottaneet.

Kansainvälisten kohteiden rahoitus

Secto Konerahoituksella voit rahoittaa ulkomailta hankkimiasi koneita

Usein sopivaa konetta ei löydy Suomen rajojen sisältä. Erikoisempien tai järeämpien koneiden valikoima voi olla hyvin suppea ja hintataso siten korkea. Kun laajentaa hakua Eurooppaan, löytyy usein laajempi valikoima sopivia koneita ja hintatasokin on tällöin maltillisempi. Secton kautta on mahdollista rahoittaa myös ulkomailta tuotavia kohteita. Huomioitavaa on, että asiakas vastaa itse logistiikan järjestämisestä ja kohteen kunnon ja soveltuvuuden arvioimisessa. Secton rooli on puhtaasti rahoitusleasingsopimukseen liittyvät järjestelyt sekä kohteen ostaminen ulkomaiselta myyjäliikkeeltä. Mikäli olet kiinnostunut ulkomaisesta leasingkohteesta, ota yhteyttä Sectoon.

Myynti ja takaisinvuokraus

Myynti- ja takaisinvuokraus -menetelmässä ostamme yrityksesi nykyisen kaluston ja leasaamme sen teille takaisin.

Kalustoon sidottu pääoma vapautuu kassaan ja voidaan käyttää tuottavammin yrityksen kehitykseen ja kasvuun tähtääviin investointeihin. Mikäli rahoitettavissa kohteissa on vielä velkaa jäljellä, velat saadaan kuitattua pois taseesta ja mahdollinen erotus palautuu kassaan. Samalla tase kevenee ja omavaraisuusaste kasvaa. Myynti ja takaisinvuokrausta harkittaessa käymme usein koko asiakasyrityksen kaluston kattavasti läpi ja samalla voimme selkeyttää kalustokantaa; hävittää vanhentunutta ja ylimääräistä kalustoa sekä hankkia uusia koneita. Näin pääomien vapauttamisen lisäksi saavutetaan parempi kuva kalustokannasta, sen kustannuksista ja kaluston kierrättämisestä. Leasingsopimukset räätälöidään aina yrityksesi tarpeitanne vastaavaksi ja pystytte budjetoimaan kaluston rahoituskulut tarkasti tuleville vuosille.